Menu Zavřeno

Ceník

Hlavní sezóna 1.prosince – 15.března

od 490 Kč / osoba / noc

minimální cena za apartmán 1.500 Kč / noc

Vedlejší sezóna 16.března – 30.listopadu

od 390 Kč / osoba / noc

minimální cena za apartmán 1.200 Kč / noc

Možnost zapůjčení dětské postýlky za 150 Kč / noc

Parkování vozidel na vyhrazeném parkovacím místě ZDARMA.

Ceny jsou včetně DPH.

Platbu za pobyt uhradíte ubytovateli na bankovní účet na základě vyplněného a potvrzeného rezervačního formuláře.

Účtujeme rekreační poplatek dle vyhlášky města Železná Ruda č. 4/2004 o místním poplatku 15 Kč/osobu/den.

Poplatek z lůžka 2 Kč/osobu/den – dle vyhlášky města Železná Ruda č. 7/2004 o místním poplatku.

Při příjezdu do ubytování je vyžadována záloha na případné škody ve výši 1.000Kč. Záloha bude vybrána v hotovosti v den příjezdu do ubytování. Tato záloha je vratná v hotovosti v plné výši v den odjezdu a podléhá kontrole případných škod v ubytování.

Minimální délka pobytu 3 noci / neděle – čtvrtek, čtvrtek – neděle/

Storno podmínky

 1. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době do 30 dnů (včetně) před datem nástupu ubytování, činí stornovací poplatek 50 % z celkové ceny pobytu.
  Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 15 do 30 dnů (včetně) před datem nástupu ubytování, činí stornovací poplatek 80 % z celkové ceny pobytu.
  Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 14 dnů do dne nástupu ubytování činí stornovací poplatek 100 % z celkové ceny pobytu.
 2. V případě zrušení objednávky z důvodu nemoci objednavatele či jiného závažného důvodu, pro který není možno včas k ubytování nastoupit, má objednavatel právo si po dohodě s ubytovatelem vybrat jiný termín nástupu ubytování (ve stejné, nebo delší době trvání ubytování).
  Tato objednávka musí byt učiněna nejpozději do šesti měsíců ode dne původního dne nástupu k ubytování. Marným uplynutím této lhůty nárok zaniká a záloha definitivně propadá.
 3. Stornovací poplatek není účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést výhradně písemně.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
  Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
 6. Objednavatel je povinen dodržet nástupní čas mezi 11hod a 12hod (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v uvedený den mezi 9hod a 10hod (pokud není dohodnuto jinak). Objednavatel informuje ubytovatele o svém předpokládaném čase příjezdu předem. Tuto informaci může napsat do políčka pro zvláštní požadavky při rezervaci nebo se obrátit přímo na ubytovatele.
 7. V případě, že se vyskytnou závady, je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit a to pokud možno ihned. Pokud se tak nestane, ubytovaný s ubytovatelem sepíší zápis o vyrovnání. Bez tohoto zápisu se reklamace neuznává. Reklamaci je nutno uplatnit nejpozději v den odjezdu z ubytování.
 8. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí a zachovávat noční klid (v době od 22.00 do 8.00 hodin).
  V objektu ubytování je zakázáno kouření a rozdělávání otevřeného ohně.
  V případě, že dojde k porušení těchto povinností, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení jakékoli částky.
 9. Uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.